Nectar
Learning

Våre tjenester

Go to Support

Support

Få god support og hjelp til å komme videre i bruken av skolens læringsplattform. Vi tilbyr supportavtale hvor brukerne garanteres god hjelp.

Go to Administrator

Administrator

Vi utfører administratoroppgavene i læringsplattformen.
Du kan prioritere de pedagogiske oppgavene.

Go to Konsulent

Konsulent

Våre konsulenter har mange års erfaring fra praktisk bruk av IKT i både utdanningssektoren og næringslivet.
Planlegging, implementering og oppfølging eller innkjøp.

Go to Kurs

Kurs

Vi leverer opplæring i praktisk pedagogisk bruk av læringsplattform (LMS).
Også kurs i verktøyene fra Microsoft, Google og Apple.

Referanser